Wettelijke bepalingen

De website www.camping2be.com is eigendom van het bedrijf Ctoutvert.

Deze site heeft als doel de gebruikers in contact te brengen - door het gebruik van hyperlinks - met de toeristische établissementen in Europa .

Ctoutvert is een technische partner die de technologie levert aan de campings en vakantieparken die accommodaties aanbieden aan internetgebruikers. Ctoutvert neemt op geen enkele manier deel aan de organisatie of commercialisatie van deze toeristische etablissementen. De verantwoordelijkheid van de commercialisatie ligt volledig bij de etablissementen zelf, volgens hun eigen voorwaarden.

Ctoutvert SARL met een kapitaal van 16 312,05 €, geregistreerd bij RCS de Toulouse met nummer SIRET 433 265 618 00028 APE/NAF : 6201Z, en gevestigd in Toulouse. De directeur is Mijnheer Manuel MIRABEL, manager van Ctoutvert.
De aanbieder verzekert de onmiddellijke en definitieve opslag van gegevens met het bedrijf Microsoft Azure Websites.
De gebruiker van de internetsite herkent dat hij/zij over alle middelen en kennis beschikt om toegang te hebben tot de site en de site correct te gebruiken.

Intellectuele eigendom

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website is verboden en vormt een inbreuk , dat bestraft wordt door de artikelen L335-2 (en volgende) van het Wetboek van intellectuele eigendom. Zowel de handelsmerken van de eigenaar van deze website en deze van haar partners, als de logo’s op de website. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt met delen van de site en zonder uitdrukkelijke toestemming van de website-eigenaar of zijn rechthebbende zijn verboden in de zin van artikel L713 – 2 van het internationaal strafhof.

Hyperlinks

De Hyperlinks die voorkomen op de website en die leiden naaar andere bronnen op het internet, deze van de partners inbegrepen, zijn met voorafgaande uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming overeengekomen. De bezoekende internetter van de website kunnen geen hyperlink tot stand brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de website eigenaar.

Waarschuwing

U stemt er volledig mee in om geïnformeerd te zijn over het opschorten of het tijdelijk of definitef wijzigen van de de diensten van Ctoutvert, door technische of reglementaire redenen.

Geldigheid van de aanbiedingen

De aanbiedingen van de partners op de website hebben allemaal een geldigheidsdatum. Ctoutvert vestigt de aandacht van de internetgebruikers er op dat sommige zoekmachines verwijzen naar oude pagina’s waarvan de vervaldatum verstreken is. De internetgebruiker wordt uitgenodigd om deze aanbieding te negeren.
Wij danken de gebruikers om ons op de hoogte te brengen indien er fouten of verbeteringen nodig op volgend e-mailadres : portail@ctoutvert.com
Bescherming van de foto’s

©Thomas Lambelin, professioneel fotograaf.